WorkAct      Bert Liefveld      WorkArt

 

 

WorkAct / WorkArt

Herenweg 43

2105 MC  HEEMSTEDE (NL)

 

 

tel                        +31(0)23-5285739

mob                     +31(0)6-10060954

email                     WorkAct@gmail.com

site                       http://www.WorkAct.nl

LinkedIn                http://nl.linkedin.com/in/BertLiefveld

Twitter                  http://twitter.com/BertLiefveld

KvK                      Amsterdam 341563134

BTW                     8099.59.987.B.01

Bankrelatie            ING

 

 

 

 

website en e-mail disclaimer

 

 

 

Alle e-mailberichten van WorkAct en/of Bert Liefveld zijn alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien een bericht niet voor u is bedoeld, wordt u verzocht WorkAct en/of Bert Liefveld hiervan op de hoogte te stellen door het bericht per omgaande te retourneren, de inhoud ervan niet te gebruiken en definitief van uw gegevensdrager(s) te verwijderen. WorkAct en/of Bert Liefveld staat niet in voor de juiste en de volledige overbrenging van de inhoud van deze website en/of een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Hoewel de informatie op de website en in een e-mailbericht met de meeste zorg is samengesteld, aanvaardt WorkAct en/of Bert Liefveld op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor fouten, omissies of andere onjuistheden in de website en in een bericht verzonden informatie of voor de gevolgen hiervan, noch is zij aan de inhoud van de website en een e-mailbericht op enigerlei wijze gebonden.

WorkAct en Bert Liefveld betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij internetverkeer en is volledig bestand tegen internet-interventie. Mocht de geadresseerde om welke reden dan ook vermoeden dat er onregelmatigheden in het internetverkeer met WorkAct en/of Bert Liefveld zijn opgetreden, dan verzoekt WorkAct en/of Bert Liefveld de geadresseerde dit onverwijld te melden aan de afzender: workact@gmail.com

Dank voor uw interventie in deze.

 

 

disclaimer en voorwaarden verkoop werk WorkArt

 

en/of Bert Liefveld

 

 

Kopers van werk uit de portfolio van WorkArt en/of Bert Liefveld verplichten zich tot het volgende:

1.   Kopers geven Bert Liefveld toestemming naam en woonplaats/zetel te noemen op de website of andere publicaties van WorkArt.

2.   Kopers melden eventuele verkoop en een nieuwe houder van het werk van Bert Liefveld, onverwijld aan WorkArt, Bert Liefveld. 

3.   Houders van het werk van Bert Liefveld zijn verplicht, zonder vergoeding van kosten het werk beschikbaar te stellen voor exposities c.a. Eventuele daaruit voortvloeiende vervoerskosten worden door WorkArt, Bert Liefveld vergoed.

Bert Liefveld  |  workact@gmail.com