WorkAct      Bert Liefveld      WorkArt

 

Als projectleider of met een klein, maar deskundig en toegewijd team, indien gewenst geassocieerd met andere consultancypraktijken, werk ik samen met opdrachtgevers aan effectieve oplossingen voor complexe vraagstukken op het brede gebied van huisvesting en vastgoed, gebiedsontwikkelingen en verduurzaming en het project- en procesmanagement en de organisatie daarvan, alsmede de daarmee samenhangende organisatieadvisering en het interim-management.

 

 

WorkAct gelooft in een onlosmakelijke koppeling van idee, visie, haalbaarheid, financiering, realisatie, exploitatie en beheer en zoekt en vindt telkens de beste oplossing voor het vraagstuk van de opdrachtgever, nu en in de toekomst. Mijn uitdaging ligt in een goed verlopen proces, een spraakmakend project en het overtreffen van de klantverwachtingen.

 

Plannen, financieren, realiseren, beheren en 

exploiteren zijn onlosmakelijk verbonden in een succesvol project. In complexe gremia adviseert WorkAct veel verschillende opdrachtgevers in de sectoren overheid, wonen, zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur en marktpartijen als beleggers, corporaties en ontwikkelaars.

 

Of het nu gaat om de financiële of ruimtelijke haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen, de strategie of de organisatie van de vastgoedportefeuille, de financiering van de realisatie, de ontwerp- uitvoerings- of beheerfase, of duurzame exploitatie van gebouw of gebied, op een breed speelveld zet WorkAct deskundigheid in. 

 

Softskills als toewijding, betrokkenheid, loyaliteit, innovatie, empathie en het benutten van de kracht van optimaal samenspel van strategie, beleid en uitvoering worden aangevuld met in de praktijk bewezen deskundigheid en ervaring op de gebieden plannen, realiseren en exploiteren.

 

WorkAct werkt altijd samen met de opdrachtgeversorganisatie, de eindgebruikers en desgewenst met strategische samenwerkingspartners als BoerCroon, Policy Research Corporation en ICSadviseurs.

 

 

 

Bert Liefveld  |  workact@gmail.com