WorkAct      Bert Liefveld      WorkArt

 

 

Welkom

 

Dit is de site van Bert Liefveld.

Deze site richt zich, naast mijn werk als consultant en directeur/eigenaar van WorkAct, ook op mijn werk als beeldend kunstenaar binnen WorkArt.

Als u hierboven doorklikt naar de pagina’s van WorkAct of WorkArt, maakt u kennis met mijn professionele werk als adviseur (WorkAct), maar ook met mijn werk als beeldend kunstenaar (WorkArt).

 

 

WorkAct

 

WorkAct werkt samen met opdrachtgevers en eventueel andere adviseurs aan oplossingen voor complexe vraagstukken over huisvesting, vast-

goed, gebiedsontwikkelingen en verduurzaming, vanaf de initiatieffase, haalbaarheid en financiering tot en met de realisatie, het beheer en de exploi-

tatie.

Vanuit brede expertise en meer dan 35 jarige ervaring werk ik aan projecten op het gebied van ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling, vastgoedstrategie, (bouw)project- en procesmanagement en projectontwikkeling alsmede de daarmee samenhangende organisatieadvisering en het interim-management.

 

Kerncompetenties daarbij zijn: deskundig en ervaren, toegewijd en betrokken, innovatief en sensitief, oog voor strategische, beleidsmatige en operationele niveaus en slagvaardig omgaan met politieke/bestuurlijke- en ambtelijke/uitvoerende verhoudingen.

 

De pagina Opdrachten onder WorkAct geeft een inzicht in de uitgevoerde projecten.

 

 

WorkArt

 

Na ruim 30 jaar professioneel bezig te zijn geweest met mijn vak als consultant op het snijvlak van organisatie en huisvesting, werd bij mij een vorm van spierreuma, geconstateerd. Dat was nadat ik al enige jaren worstelde met onverklaarbare pijn en vermoeidheid. Maar ook concentratieverlies en gebrek aan uithoudingsvermogen, zorgden ervoor dat ik minder tijd en energie aan mijn vak kon besteden, of uitvoering kon geven aan ideeën waarmee ik rondliep. Mijn hoofd wilde meer dan mijn lijf aankon.

 

Een collega adviseerde mij weer eens mijn oude hobby op te pakken. Na een aantal jaren schilderlessen gevolgd te hebben, ontwikkelt mijn stijl zich in een zekere richting. Diverse reacties, exposities en verkopen hebben gezorgd voor erkenning en herkenning. Omdat het vooral hobby moet blijven, zijn de opbrengsten uit verkoop van mijn werk voor 100% bedoeld voor goede doelen, waaronder water- en sanitatieprojecten in Afrika.

 

Inmiddels voel ik mij ook erkend en herkend: een deel van mijn portfolio is permanent opgenomen in de prestigieuze en wereldberoemde Saatchi Gallery.

 

Zie voor mijn Portfolio de pagina's onder WorkArt.

Bert Liefveld  |  workact@gmail.com