WorkAct      Bert Liefveld      WorkArt

 

Opdrachtgevers in de sectoren overheid, wonen, zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur en marktpartijen als corporaties en ontwikkelaars, maar ook vastgoedbeleggers worden geadviseerd door WorkAct, veelal in complexe gremia.

 

 

Voor WorkAct staan niet alleen de belangen van de 

feitelijke opdrachtgever centraal, maar ook de gebruiker of exploitant van het te realiseren vastgoed of gebied danwel de huisvesting. Optimaal afgestemde huisvesting op de wensen en eisen van de gebruiker, ook voor de toekomst, komt uiteindelijk ook ten goede aan de initiator, ontwikkelaar en belegger.

 

Dit vraagt om een integrale visie op huisvesting, 

 

vastgoed, financiering, realisatie, beheer en exploitatie. Dat zijn dan ook de vragen die opdrachtgevers aan WorkAct stellen. Hierbij ondersteun ik de opdrachtgevers in hun professionaliteit om hun ambities waar te maken. Huisvesting is geen doel op zich, maar een middel om het primaire proces van de gebruiker, opdrachtgever of exploitant

 

 

 te faciliteren.

 

 

WorkAct kent als geen ander de complexiteit van deze processen en slaat bruggen tussen initiator, investeerder, realisator, gebruiker en exploitant.

 

U krijgt van WorkAct niet uitsluitend rapporten of adviezen, maar ook het proces om deze te kunnen implementeren. Effectiviteit en efficiency staan hierbij voorop. Mijn uitdaging ligt in een goed verlopen proces, een spraakmakend project en het overtreffen van de klantverwachtingen.

 

 

 

Bert Liefveld  |  workact@gmail.com